Restruktūrizavimas. Kai nesinori bankrutuoti

Ne visais atvejais įmonės nemokumas ar atsiradę finansiniai sunkumai reiškia tiesų kelią į bankrotą. Neretai sunkumus lėmusias priežastis galima suvaldyti, o verslą atgaivinti. Restruktūrizavimas – tai toks finansinių sunkumų turinčio verslo gaivinimo būdas, kuriuo siekiama išvengti bankroto, įveikti sunkumus bei pratęsti įmonės veiklą. Apžvelkime, ką reikia žinoti apie restruktūrizavimo procesą bankrutuoti nenorinčiam versui.

Restruktūrizavimas – priemonė įveikiant laikinus sunkumus

Susidūrus su finansiniais sunkumais, įmonei tampa sudėtinga laiku vykdyti visus įsipareigojimus kreditoriams. Tam, kad nekiltų domino efektas ir įmonės veiklos neparalyžiuotų per trumpą laiką susidėjusios skolos, gali padėti įmonės restruktūrizavimas. Svarbu suprasti, kad šis procesas gali būti veiksmingas tik tokiu atveju kai:

 • Įmonė nėra nutraukusi veiklos ir ši veikla yra perspektyvi, t. y. ją vykdant įmanoma padengti visas susikaupusias skolas.
 • Įmonės finansiniai sunkumai yra laikini o ne įsisenėję, besitęsiantys metai iš metų.
 • Įmonės vadovybė yra atvira ir pasiryžusi bendrauti su savo kreditoriais bei partneriais, ieškant sprendimų.
 • Žinomos aiškios ir konkrečios priemonės, galinčios padėti įveikti kilusius sunkumus.

Iš esmės pats įmonės restruktūrizavimas turi būti nukreiptas į anksčiau vykdytos ūkinės įmonės veiklos tobulinimą, pertvarkymą, optimizavimą. Restruktūrizavimo metu įmonė paprastai tęsia savo veiklą, įmonės valdymą išlaiko akcininkai ir vadovas. Tačiau restruktūrizavimas suteikia įmonei tam tikrų privilegijų ir kartais labai reikalingą apsaugą nuo kreditorių.

 • Įmonės sąskaitos ir turtas atlaisvinami nuo areštų.
 • Sustabdomi visi prasidėję skolų išieškojimo procesai.
 • Neskaičiuojami delspinigiai ir palūkanos už pradelstas skolas.
 • Kreditoriai negali nutraukti įmonės veiklai svarbių (esminių) sutarčių.
 • Iki restruktūrizavimo susidariusios skolos dengiamos plane numatytais terminais.

Ši apsauga galioja tol, kol vyksta įmonės restruktūrizavimas. Įprastai šis procesas trunka 4 metus, tačiau terminas gali būti pratęstas ir iki 5 metų. Per šį laikotarpį pagrindinis įmonės tikslas – padengti visas iki restruktūrizavimo atsiradusias skolas bei, įveikus laikinus sunkumus, pratęsti veiklą.

Kada ir kaip pradėti restruktūrizavimo procesą?

Restruktūrizavimo procesas įmonei gali būti pradėtas įmonės vadovui įžvelgus pirmuosius nemokumo požymius. Apie juos esame rašę anksčiau čia. Jeigu įmonė nėra nutraukusi veiklos ir gali su kreditorių pagalba visas skolas grąžinti, restruktūrizavimas gali būti tinkama išeitis įveikiant gręsiantį nemokumą. Restruktūrizavimo procesas inicijuojamas tokia tvarka:

 1. Parengiamas restruktūrizavimo plano projektas

Susidūrus su finansiniais sunkumais, dažniausiai svarbiausia yra nenutraukti bendravimo su pagrindiniais (didžiausiais) kreditoriais. Sėkmingai restruktūrizuoti verslą pavyks tik su kreditorių pritarimu, todėl būtina dar prieš pradedant restruktūrizavimo procesą su jais sutarti dėl esminių verslo gaivinimo priemonių. Restruktūrizavimo plano projekte įmonės vadovybė numato konkrečias su kreditoriais aptartas ir suderintas priemones, galinčias padėti įmonei įveikti finansinius sunkumus. Šis planas dažniausiai rengiamas su finansų konsultantų pagalba.

 1. Gaunamas akcininkų pritarimas restruktūrizavimo plano projektui

Parengtas įmonės gaivinimo planas turi būti pateiktas susipažinti akcininkams. Akcininkai sprendimą pritarti planui ir pradėti įmonės restruktūrizavimo procesą priima 2/3 balsų dauguma.

 1. Apie restruktūrizavimo inicijavimą informuojami visi kreditoriai

Prieš kreipiantis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, įmonė apie tai turi pranešti visiems kreditoriams. Pranešime nurodoma apskaityta skolos sumą konkrečiam kreditoriui, pasiūloma suteikti įmonei pagalbą, informuojama, kad įmonė dėl restruktūrizavimo kreipsis į teismą. Gauti kreditorių pasiūlymai dėl pagalbos suteikimo vėliau bus reikšmingi rengiant įmonės restruktūrizavimo planą 4 metų laikotarpiui.

 1. Pasirenkamas nemokumo administratorius

Restruktūrizavimo procese nemokumo administratorius skiriamas ne visada. Jeigu tarp įmonės vadovybės ir kreditorių yra abipusis pasitikėjimas, restruktūrizavimo administratorius gali būti neskiriamas. Tokiu atveju jo funkcijas atlieka įmonės vadovas.

Tačiau jeigu restruktūrizavimo procesas yra sudėtingas, kreditoriai arba pati įmonė nori nešališkos proceso kontrolės, tuomet teismas paskiria nemokumo administratorių. Jo kandidatūrą teismui gali pasiūlyti pati įmonė arba kreditorių susirinkimas.

 1. Pateikiamas pareiškimas teismui

Praėjus trims savaitėms nuo pranešimų kreditoriams išsiuntimo, galima teikti dokumentus teismui. Be Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 17 straipsnyje numatytų duomenų, teismui taip pat pateikiama:

 • Esminių įmonės sutarčių sąrašas. Esmine sutartimi laikoma tokia sutartis, kuri yra būtina įmonės veiklai. Iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo dienos esminių sutarčių nutraukti negalima.
 • Mėnesinė įmonės išlaidų suma. Šią sumą reikia pagrįsti įrodymais (sąnaudų žiniaraščiais, apskaitos dokumentais ir kt.). Įmonė nurodyta suma galės laisvai disponuoti nepaisant taikomų areštų ar apribojimų.
 • Jeigu įmonė numato vykdyti iki restruktūrizavimo bylos atsiradusius įsipareigojimus, turi būti pateiktas tokių įsipareigojimų sąrašas.
 • Jeigu numatomas tarpinis finansavimas (pvz., akcininkų įnašai, motininės įmonės paskola ir pan.), ši informacija taip pat pateikiama teismui.

Kaip vyksta restruktūrizavimas

Iškėlus restruktūrizavimo bylą, įmonė tęsia savo veiklą. Jai vadovauja ir sprendimus dėl įmonės veiklos priima įmonės vadovas, prižiūrimas nemokumo administratoriaus (jeigu jis paskirtas). Per 4 mėnesius nuo proceso pradžios parengiamas įmonės restruktūrizavimo planas 4 metų laikotarpiui, kuris turi būti patvirtintas tiek įmonės akcininkų, tiek kreditorių susirinkime.

Viso restruktūrizavimo proceso metu įmonė einamuosius (po restruktūrizavimo atsiradusius) mokėjimus ir mokestines prievoles vykdo įprastai. Kol restruktūrizavimo planas nėra patvirtintas, esminės įmonės veiklai reikalingos sutartys negali būti nutraukiamos, tokių sutarčių sąlygos taip pat negali būti keičiamos įmonės nenaudai.

Pagrindinė restruktūrizuojamos įmonės užduotis – laikytis plano nuostatų. Nustatytais terminais ir tvarka įgyvendinti jame numatytas nuostolių mažinimo ar veiklos optimizavimo priemones, tinkamai vykdyti plane numatytus mokėjimus kreditoriams. Pasikeitus aplinkybėms, būtina inicijuoti restruktūrizavimo plano pakeitimo procedūrą.

Pasibaigus plane numatytam restruktūrizavimo terminui, jeigu įmonė atsiskaito su visais plane numatytais kreditoriais, restruktūrizavimo byla baigiama.

Restruktūrizavimas kaip nemokumo problemų sprendimo priemonė gali padėti tik veiklos nenutraukusioms ir gyvybingoms įmonėms. Galima teigti, jog restruktūrizavimo sėkmę iš esmės lemia įmonės ir jos kreditorių abipusis pasitikėjimas ir bendradarbiavimas. Solveit.lt specialistai yra ne kartą padėję restruktūrizuoti verslą, todėl turi reikiamą patirtį ir žinių, galinčių Jums padėti. Jeigu svarstote apie restruktūrizavimą arba turite klausimų, drąsiai kreipkitės.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *